Neįgaliesiems
    

 

Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės

VALDYMO STRUKTŪRA

 

 

PATVIRTINTA

VšĮ Vilniaus miesto klinikinės

ligoninės direktoriaus

                                                                                                                                                                                     2012 m. gruodžio 31 d.

        įsakymu Nr.V1-282.

        (VšĮ Vilniaus miesto klinikinės

        ligoninės direktoriaus

        2017 m. gruodžio 1 d.

        įsakymo Nr.V1-288  redakcija)

 

Viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės

STRUKTŪRA

Galioja nuo 2018 m. kovo 1 d.

 

 1. Administracija

 

 1. Direktoriaus patarėjų kabinetas

 

 1. Bendrieji skyriai:
  • Finansų ir ekonomikos skyrius;
  • Darbuotojų saugos ir sveikatos skyrius;
  • Medicinos technikos ir metrologijos skyrius;
  • Inžinerinis skyrius;
  • Ūkio skyrius:

3.5.1. Valymo poskyris;

3.5.2. Maisto paruošimo poskyris;

 • Slaugos ir socialinės pagalbos skyrius;
 • Vidaus medicininio audito skyrius;
 • Personalo skyrius;
 • Statistikos skyrius:

3.9.1. Archyvas; 

 • Informacinių technologijų ir komunikacijos skyrius;
 • Teisės ir bendrųjų reikalų skyrius;
 • Viešųjų pirkimų skyrius.
 1. Diagnostiniai ir pagalbiniai ligoninės skyriai:
  • 1-asis priėmimo – skubiosios pagalbos skyrius (8 stebėjimo vietos):

4.2. 2-asis priėmimo-skubiosios pagalbos skyrius (5 stebėjimo vietos);

4.3. 1-asis radiologijos skyrius:

4.4. 2-asis radiologijos skyrius;

4.5. Instrumentinės diagnostikos skyrius;

4.6. Laboratorinių tyrimų skyrius:

       4.6.1. Laboratorinių tyrimų skyriaus poskyris;

4.7. Mikrobiologinių tyrimų laboratorija;

4.8. 1-asis klinikinės fiziologijos skyrius;

4.9. 2-asis klinikinės fiziologijos skyrius;

4.10. 1-asis fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius;

4.11. 2-asis fizinės medicinos ir reabilitacijos skyrius;

4.12. Patologijos skyrius;

4.13. Konsultacinis skyrius;

4.14. Infekcijų kontrolės skyrius;

4.15. 1-oji vaistinė;

4.16. 2-oji vaistinė.

 

 1. Vidaus ligų klinika (299 lovos ir 30 hemodializės vietų):

5.1. Vidaus ligų skyrius (50 lovų);

5.2. Vidaus ligų diagnostikos skyrius (37 lovos);  

5.3. 1-asis kardiologijos skyrius (55 lovos);

5.4. 2-asis kardiologijos skyrius (33 lovos), iš jų Intensyvaus stebėjimo ir reanimacijos  (6 lovos);

5.5. Nefrologijos skyrius (50 lovų ir 16 hemodializės vietų);

5.6. Nefrourologijos  skyrius (37 lovos):

       5.6.1. Hemodializės poskyris (14 hemodializės vietų);

5.7. Nervų ligų skyrius (37 lovos).

 1. Chirurgijos ir kraujagyslių chirurgijos klinika (151 lova ir 55 dienos chirurgijos lova):

6.1. 1-asis dienos chirurgijos skyrius (31 dienos chirurgijos lova);

6.2. 2-asis dienos chirurgijos skyrius (24 dienos chirurgijos lovos)

       6.2.1. Operacinis poskyris;

6.3.  Abdominalinės chirurgijos skyrius (53  lovos);

6.4.  Urologijos skyrius (38 lovos);

6.5.  Kraujagyslių chirurgijos skyrius (35 lovos);  

6.6.  Invazinės radiologijos ir endoprotezavimo skyrius  (25 lovos).

 

 1. Akušerijos ir ginekologijos klinika (83 lovos, 14 dienos chirurgijos lovų ir 6 dienos stacionaro vietos):   

7.1.  Akušerijos ir ginekologijos priėmimo-skubiosios pagalbos, nėštumo patologijos ir konsultacijų skyrius (13 lovų ir  6 akušerijos dienos stacionaro vietos);

7.2.  1-asis gimdymo skyrius (20 lovų);

7.3.  2-asis gimdymo skyrius (20  lovų):

7.4.  Naujagimių skyrius (27 lovos)

7.5.  Ginekologijos skyrius (3 lovos ir 14 dienos chirurgijos lovų).

 1. Vaikų ligų klinika (67 lovos, 5 dienos stacionaro ir 6 stebėjimo vietos):

8.1.  Vaikų priėmimo – skubiosios pagalbos, intensyviosios terapijos ir konsultacijų skyrius (5 lovos ir  6  stebėjimo vietos);    

8.2.  1-asis vaikų ligų skyrius (26 lovos);

8.3.  2-asis vaikų ligų skyrius (26 lovos);

8.4.  Vaikų alergologijos skyrius (10 lovų ir 5 dienos stacionaro vietos).

 

 1. Anesteziologijos ir intensyviosios terapijos klinika (21 lova):

9.1. Intensyviosios terapijos skyrius (9 lovos);

9.2. Anesteziologijos ir intensyviosios terapijos skyrius (12 lovų).      

 

 1. Medicininės reabilitacijos skyrius (30 neaktyvaus gydymo lovų)

 

 1. Poliklinika

11.1. Bendri Poliklinikos padaliniai:

11.1.1. Bendras poliklinikos personalas;

11.1.2. Registratūra ir informacija;

11.1.3. Procedūrų kabinetas;

11.1.4. Pacientų įskaitos kabinetas.

11.2. Pirminės asmens sveikatos priežiūros tarnyba:

11.2.1. Vidaus ligų skyrius;

11.2.2. Akušerijos-ginekologijos kabinetas;

11.2.3. Chirurgijos kabinetas;

11.2.4. Odontologijos skyrius;

         11.2.5. Pirminės psichikos sveikatos priežiūros tarnyba;

11.4. Konsultacijų tarnyba:

11.4.1. Vidaus ligų kabinetas;

11.4.2. Kardiologijos kabinetas;

11.4.3. Nefrologijos kabinetas;

11.4.4. Nervų ligų kabinetas;

11.4.5. Dermatologijos kabinetas;

11.4.6. Endokrinologijos kabinetas;

11.4.7. Oftalmologijos kabinetas;

11.4.8. Otolaringologijos kabinetas;

11.4.9. Urologijos kabinetas;

11.4.10. Chirurgijos kabinetas;

11.4.11. Odontologijos chirurgijos kabinetas;

11.4.12. Darbo medicinos kabinetas;

11.4.13. Alergologijos centras;

11.5. Aviacijos medicinos centras

11.6.  Odontologinės ortopedijos skyrius 

 

Iš viso  VšĮ Vilniaus miesto klinikinėje ligoninėje – 621 aktyvaus gydymo lovos,            69 dienos chirurgijos profilio lovos, 19 stebėjimo vietų, 30 hemodializės vietų,  30 medicininės reabilitacijos lovų ir 11 dienos stacionaro vietos.

 

 

 

_________________________________

 

SUDERINTA

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos

Socialinių reikalų ir sveikatos departamentas

Direktorius    ..............................      J. Bartlingas

  2017 m.  lapkričio 30 d.

           (suderinimo data)