Neįgaliesiems
Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2008 m. balandžio 14 dienos direktoriaus įsakymu Nr.1K-63 ,,Dėl privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto ir jo rezervo lėšų skyrimo paslaugų restruktūrizavimo programai vykdyti 2008 metais“ VšĮ Vilniaus miesto universitetinei ligoninei skirta bendra vertė 1 893 500 litų (1 863 500,0Lt - privalomo sveikatos draudimo fondo lėšų restruktūrizavimo programos (1 007 000 Lt einamajam remontui/renovacijai, 856 500 Lt medicinos įrangai),30 000,0Lt - nuosavų lėšų. 

Šios programos esmė – restruktūrizuoti Ginekologijos skyriuje teikiamas paslaugas, užtikrinant tinkamą priežiūrą pacientėms. 

Programos tikslai:
1. tobulinti sveikatos priežiūros paslaugų struktūrą;
2. gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą;
3. optimaliau naudoti žmogiškuosius, finansinius ir materialinius išteklius.
Programos uždaviniai:
trumpalaikiai:
1. dienos chirurgijos padalinio įrengimas su atsibudimo ir pacienčių sekimo palata;
2. Ginekologijos skyriaus lovų skaičiaus sumažinimas nuo 30 lovų iki 15 lovų;  
3. Operacinės pertvarkymas ir jos pritaikymas dienos chirurgijos paslaugų teikimui.

ilgalaikiai:
1. dienos chirurgijos paslaugų apimtys padidės ne mažiau kaip 25 procentais (duomenis lyginant su 2006 metais);
2. sutrumpės eilės dienos chirurgijos paslaugoms atlikti nuo 14 dienų iki 7 dienų;
3. teikiamos pilnavertiškesnės dienos chirurgijos paslaugos – vietoje frakcinės gimdos abrazijos bus atliekama histeroskopija;
4. taupomos lėšos, mažinant stacionarinės pagalbos mastus.
Reikalingos investicijos:
Eil. Nr. Priemonės pavadinimas Lėšų poreikis tūkst. Lt
1. Statybos ir remonto darbai 1007,0
2. Medicininės įrangos įsigijimas 1155,8
Iš jų:
medicininė įranga apžiūros kabinetui
medicininė įranga ginekologijos dienos chirurgijos operacinei
medicininė įranga dienos pabudimo palatai


197,6

571,0

387,2

Iš viso: 2162,8
Iš jų:
iš restruktūrizacijai skiriamų lėšų
nuosavų lėšų

2000,0
162,8

 

Laukiami rezultatai:

1. Bus įrengtas Dienos chirurgijos padalinys 15 lovų;
2. Padidės dienos chirurgijos apimtys;
3. Sumažės stacionarinių paslaugų apimtys, bus sumažinta 15 lovų;
4. Pagerės teikiamų paslaugų kokybė ir prieinamumas;
5. Bus atskirti pacientų srautai;
6. Padidės įstaigos veiklos efektyvumas.

Programos įgyvendinimas
2008 metai