Neįgaliesiems

Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2008-06-13 įsakymu Nr. V-579 ,,Dėl investicinių lėšų, skirtų radiologinės pagalbos optimizavimo Lietuvoje 2006-2010 metų programai 2008 metais, panaudojimo“ ligoninei skirta 250 000,0 litų rentgeno aparatui įsigyti.

Pagrindiniai projekto tikslai:

1. pagerinti radiologijos diagnostikos lygį VMUL.  
2. naudoti šiuolaikines radiologijos skaitmenines technologijas diagnostikai ir gydymui. 

Ligoninės uždaviniai ir priemonės:
1. radiologijos diagnostikos aparatų įsigijimas:
1.1. skaitmeninis stacionarus rentgeno diagnostikos aparatas 2 – jų darbo vietų vaikams (1 vnt.),
1.2. skaitmeninis stacionarus rentgeno diagnostikos aparatas 3 – jų darbo vietų suaugusiems (1 vnt.),  
1.3. gama kamera, 
1.4. dozkalibratorius,
1.5. C-lanko operaciniais angiografais;
2. e-radiologijos plėtra, derinant su bendra informacinių technologijų plėtros strategija Lietuvoje;
3. žmogiškųjų išteklių tobulinimas;
4. geresnė ir tikslesnė ankstyva ligų diagnostika.