Neįgaliesiems

 

 

Informuojame, kad Vilniaus miesto savivaldybės tarybai priėmus sprendimą „Dėl viešosios įstaigos Vilniaus miesto klinikinės ligoninės administracinės veiklos organizavimo, nutraukiant jos Antakalnio filialo (buveinės adresas – Antakalnio g. 124, Vilnius), kaip juridinio asmens struktūrinio padalinio, veiklą nekeičiant sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių skyriaus veiklos“, dvi ligoninės tapo vienu juridiniu vienetu. Antakalnio filialas iš Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registro bus išregistruotas iki 2017 m. birželio 30 d. Vilniaus miesto klinikinės ligoninės direktorius dr. Narimantas Markevičius įpareigotas atlikti visas su filialo veiklos nutraukimu susijusias procedūras ir iki rugpjūčio 31-osios pateikti savivaldybės Socialinių reikalų ir sveikatos departamentui siūlymus dėl įstaigos struktūros pertvarkymo.

Pertvarka iš esmės nei vienos, nei kitos ligoninės pacientų bei darbuotojų situacijos nekeičia. Nei vienas gydytojas, slaugytojas ar sanitaras nebus atleidžiamas. Visi pacientai priimami pagal esamą tvarką. Antakalnio poliklinika teikia visas tas pačias paslaugas. Pakitimai vyks tik administracijose.

Pasak Vilniaus miesto klinikinės ligoninės direktoriaus dr. Narimanto Markevičiaus, bus išspręsti administravimo efektyvumo bei besidubliuojančių skyrių ir funkcijų klausimai. „Veikė atskiros personalo, viešųjų pirkimų, finansų, vidaus medicininio audito tarnybos. Abi ligoninės turėjo administracijas – direktorius, pavaduotojus, tarnybų vadovus. Su tiekėjais buvo pasirašoma po dvi sutartis, už jas daromi du bankiniai pavedimai. Visa tai kainuoja. Atleidę vadovus, vien iš darbo užmokesčio fondo sutaupysime per 200 tūkst. eurų per metus, - teigia direktorius, - ir visi tie pinigai bus skiriami sveikatos paslaugų kokybės gerinimui“.
Visos paslaugos, teiktos adresu Antakalnio g. 124 bus ir toliau vykdomos. Poliklinika tęsia savo veiklą, teikdama visas paslaugas, kurias teikė iki šiol. Gyventojams, prisirašiusiems prie Antakalnio  filialo poliklinikos, nereikia iš naujo registruotis ar vykdyti kitų veiksmų. Pacientams užsiregistravusiems stacionarinėms paslaugoms, laukiantiems paskirto operacijų laiko taip pat niekas nesikeičia. Abi ligoninės tęsia savo veiklą, teikdamos tas pačias paslaugas, nemažindamos nei lovų skaičiaus, nei paslaugų spektro.