Neįgaliesiems

 

Antakalnio klinikoje teikiamos ir mokamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Šių paslaugų teikimo ir apmokėjimo tvarka yra patvirtinta VšĮ Vilniaus miesto klinikinės ligoninės direktoriaus 2016-04-27  įsakymu Nr. V1-104

Už paslaugas reikia mokėti, kai:

  • • pageidaujama paslauga (-os) yra įtraukta į LR Sveikatos apsaugos ministro patvirtintą mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašą  (nėštumo nutraukimas nesant medicininių parodymų, vykstančiųjų į užsienį sveikatos tikrinimas, norinčiųjų įsigyti civilinį ginklą sveikatos tikrinimas, vairuotojų mėgėjų sveikatos tikrinimas, dermatologo kosmetinės procedūros ir kt.);
  • pacientas (nuolatinis šalies gyventojas) yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į Antakalnio kliniką dėl paslaugų suteikimo (išskyrus būtinąją medicinos pagalbą, teikiamą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka);
  • • pacientas, neturėdamas pirminės sveikatos priežiūros gydytojo arba gydytojo specialisto siuntimo, pats kreipiasi į Antakalnio kliniką dėl paslaugų suteikimo. Tuo atveju, jei pacientas yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir gydytojas specialistas nustato, kad pacientas kreipėsi pagrįstai, tolimesnio gydymo išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto;
  • paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos, t.y. paslaugos, kurias pasirenka pacientas ir kurios nėra susijusios su pagrindinės ligos gydymu, o priklauso kitam lydinčiam susirgimui (ligai) ir gali būti teikiamos tik leidus tuo metu pacientą gydančiam gydytojui;
  • pacientas nori gauti paslaugą ne eilės tvarka, o Antakalnio klinika turi galimybes suteikti daugiau ambulatorinių ir dienos chirurgijos asmens sveikatos priežiūros paslaugų, nei numatyta sutartyje su teritorinėmis ligonių kasomis bei užtikrina, kad visi į paslaugų, apmokamų iš PSDF biudžeto lėšų, laukimo eilę užregistruoti ir atvykę pacientai gaus numatytas paslaugas numatytą dieną nustatytu laiku;
  • • paslaugos teikiamos užsienio piliečiams (išskyrus būtinosios pagalbos paslaugas), jei Lietuvos Respublikos teisės aktuose ar tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka;
  • • pacientas pasirenka brangiau kainuojančias asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Prie brangiau kainuojančių asmens sveikatos priežiūros paslaugų priskiriami atvejai, kai pacientas savo iniciatyva, leidus gydančiam gydytojui, pasirenka brangiau kainuojančias paslaugas, medžiagas, tyrimus, vaistus, medicinos pagalbos priemones, procedūras. Šiuo atveju pacientas apmoka pasirinktų paslaugų, medžiagų, tyrimų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, procedūrų kainų ir nemokamų paslaugų, medžiagų, tyrimų, vaistų, medicinos pagalbos priemonių, procedūrų bazinių kainų skirtumą.

 

Asmens sveikatos priežiūros paslaugos apmokamos vadovaujantis:

  1. Sveikatos apsaugos ministerijos bazinėmis kainomis, kai: 1.1.  pacientas, neturėdamas pirminės sveikatos priežiūros gydytojo specialisto siuntimo, pats kreipiasi į Antakalnio filialą. Tuo atveju, jei pacientas yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir gydytojas specialistas nustato, kad pacientas kreipėsi pagrįstai, tolesnio gydymo išlaidos apmokamos ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto; 1.2. Apdraustasis pacientas, norėdamas gauti paslaugą skubos tvarka, sutinka pats už ją sumokėti.
  2. Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintais ir nustatyta tvarka indeksuotais kainynais , kai:2.1. pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į Antakalnio kliniką dėl paslaugų suteikimo;2.2.  suteikiamos paslaugos, Sveikatos apsaugos ministerijos įtrauktos į mokamų paslaugų sąrašą;2.3.  paciento pageidavimu teikiamos papildomos, tai yra pagrindinei ligai diagnozuoti ar gydyti nebūtinos, paslaugos.